Wat is hypnose?

 

 

Bericht met betrekking tot Corona

In mijn praktijkruimte in Rhenen en in het Coachhuis in Zoetermeer is voldoende ruimte om de anderhalve meter afstand maatregel  toe te passen. Individuele consulten kunnen dan ook live doorgang vinden, uiteraard onder de Coronarichtlijnen m.b.t. ziekte.

Hypnose is een staat van vernauwd (of sterk geconcentreerd)  bewustzijn.  Het is te vergelijken met een soort dagdromen.  Stel, u bent aan het vissen en staart onafgebroken naar een dobber in het water. Het effect is, dat u zich af kunt sluiten voor andere prikkels die dan wat langs u heen gaan.
Soms heeft u een stuk gereden en kunt u zich niet herinneren, dat u ergens langs bent gereden. U hebt dus met een verminderd bewustzijn de autorit gedaan als in een soort trance die spontaan is ontstaan.
Hypnose is een sterke en verdiepte trance. Van dit fenomeen maakt de hypnotherapeut gebruik.
In hypnose is uw onderbewuste nog heel alert en in staat om prikkels op te nemen. U hoort de stem van de hypnotiseur en kunt in gesprek zijn met hem, terwijl er toch sprake is van een hypnotische staat. Dit maakt dat cliënten soms niet het gevoel hebben, dat men in hypnose is geweest.
Sommige cliënten raken zo ontspannen, dat men de neiging heeft om in een echte slaap te vallen. Dit wordt voorkomen, omdat dan de suggesties van de hypnotiseur verloren gaan voor het onderbewuste.

De beeldvorming over hypnose is soms gekleurd door showhypnose. Het lijkt dan of de betrokkene willoos is en klakkeloos uitvoert wat de hypnotiseur opdraagt. Dat is geenszins het geval.
Hypnose is zeker geen “trucje”. Ondertussen is al veel wetenschappelijk en klinisch onderzoek gedaan op basis waarvan we kunnen stellen dat het goed en vaak blijvend werkt. Hypnose verheugt zich in een toenemende belangstelling. Zo gaan bv. steeds meer tandartsen werken met hypnose om angst weg te nemen of de pijnervaring te verlagen.

Ik wil graag een afspraak.