Hypnocoaching traject

Veel door cliënten ervaren problemen zijn in enkele sessies in de hand te krijgen.
Sommige cliënten zijn echter belast met meervoudige problemen. Of met de gevolgen van een probleem dat vroeger ontstaan is. Als de focus gericht is op het huidige probleem, maar de oorsprong niet wordt weggenomen, dan ontstaan mogelijk weer andere problemen.
Stel dat u een belemmerende spinnenvrees heeft in uw leven. De spinnenvrees kan worden behandeld in hypnose, maar als de angstbron waar de vrees uit is voortgekomen niet wordt aangepakt, kunnen er andere (angst)stoornissen ontstaan. Dan is het verstandig om de angst uit het verleden te behandelen maar ook het gedrag van vandaag.

Ook komt het voor, dat cliënten een bepaald gedrag (bv. een verslaving) al vele jaren hebben. Dat vraagt behandeling van de ontstaansbron in hypnose; daarnaast is versterking van het IK in hypnose heilzaam.
Mensen gaan ander gedrag krijgen, waar men zelf onwennig tegenover staat. Men moet wennen aan nieuw gedrag en het (zelf)vertrouwen ontwikkelen t.a.v. dat nieuw verworven gedrag. Ook de omgeving van de cliënt moet soms wennen een de nieuwe situatie en vertrouwen dat de verandering bestendig is.

Wat ik ook met regelmaat meemaak, is dat cliënten niet goed in hun vel zitten, moeilijk kunnen ontspannen en niet weten waar hun probleem vandaan komt. Dat vraagt een wat grondiger analyse. Een regressiesessie ondersteunt dit proces goed. Daarna kan gerichter een hypnosebehandeling worden ingezet.

Speciaal voor deze cliënten bestaat de mogelijkheid van een all-in-one hypnocoaching-traject.
Dit is opgebouwd uit vier of meer geïntegreerde hypnose-/counselingssessies.
De eerste sessie neemt anderhalf uur in beslag. De hypnose- en counselingssessies erna duren een uur.

Ik wil graag een afspraak.