Intakeformulier

Het intakeformulier is vrij uitgebreid maar het helpt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw achtergronden. Dit maakt de begeleiding effectiever. Vult u het liever met mij samen in tijdens het intakegesprek, dan is dat ook mogelijk.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
Uw gegevens worden vastgelegd in een beveiligd cliëntendossier ten einde uw begeleiding gestructureerd te laten verlopen. Het cliëntendossier moet wettelijk 15 jaar bewaard worden.
Cliënten hebben het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens.
Een eventueel datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien dit tot nadelige gevolgen voor u zou leiden of de kans daartoe bestaat.

(Alle vragen met een sterretje * zijn in ieder geval nodig)