Regressie

Een vorm van hypnotherapie is een sessie waarin gebruik gemaakt wordt van regressie. Dit is in feite het teruggaan naar het moment in uw leven waarop u een bepaald probleem voor het eerst kreeg. Het is mogelijk dat in een dergelijke sessie emoties loskomen, die onderliggend zijn aan een probleem. Dit is niet erg, integendeel, de emoties worden in het juiste perspectief herbeleefd, gekaderd en de cliënt kan deze daarna loslaten. Gedrag wordt uiteindelijk ergens in het leven gevormd. U kunt bv. denken aan sommige dwangstoornissen.
Als de emoties te intens zijn kunnen deze in deze behandeling gekanaliseerd worden. U krijgt handvatten aangereikt om intense emoties a.h.w. sterk afgezwakt te doorleven. Dit opdat de behandeling niet te belastend voor u is.

Het hangt erg af van uw persoonlijke situatie en de ontstaansgeschiedenis van het gedrag en/of het probleem; vaak ondersteunt deze techniek op een prachtige wijze uw vermogen om (weer) in uw kracht te komen.
Deze hypnosevorm is vooral heilzaam bij ooit ingesleten gedragspatronen die belemmerend of belastend zijn.
Soms weet de cliënt niet dat bepaalde gebeurtenissen bepalend zijn geworden in het eigen leven. Dat kunnen eye-openers zijn. En dus ook kansen om vrij te komen staan van invloeden die u als cliënt niet wil.

Er worden wel vragen gesteld in dit kader over regressie naar een vorig leven. Het spreekt voor zich dat dit alleen van toepassing is op cliënten die geloven in reïncarnatie.
In een dergelijke situatie wordt terug gegaan naar (een) moment(en) vóór de geboorte.

Een hypnotherapeut gebruikt vaak regressie om de cliënt in staat te stellen het probleem op te lossen.
Er zijn ook regressietherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in deze behandeling. Deze therapeuten gebruiken geen hypnose. Tenzij ze zich ook in hypnotherapie geschoold hebben.

Ik wil graag een afspraak.