Voor wie is hypnotherapie geschikt?

Voor wie is hypnose geschikt?
Hypnose kan worden toegepast bij vrijwel iedereen tussen 7 en 90 jaar.
Eigenlijk zijn er maar weinig mensen voor wie hypnotherapie minder of niet geschikt is. U kunt denken aan mensen met een verstandelijke handicap en/of een IQ van lager dan 70. Dit, omdat de cliënt dan minder goed tot niet in staat is om de suggesties (op) te volgen. Kinderen jonger dan 7 blijken ook moeilijk de suggesties te kunnen volgen al is het ene kind wat verder dan het andere.
Kinderen reageren bij uitstek goed op hypnose! Dit omdat ze veelal beschikken over een grote verbeeldingskracht. Een kind kan ook opgaan in zijn spel en heeft daarmee eigenlijk al een vorm van vernauwd bewustzijn geschapen. Indien zich problemen bij kinderen voordoen, is hypnose op jonge leeftijd juist goed. Immers, problemen en problematisch gedrag zijn nog niet heel diep ingeslepen en dus goed veranderbaar.
Deze vorm van behandeling werkt bijvoorbeeld heilzaam bij:

  • bedplassen
  • Weinig zelfvertrouwen en/of faalangst
  • migraine/(spannings)hoofdpijn
  • (chronische buik-) pijnklachten
  • ADHD
  • angsten en fobieën
  • Weerbaarheid tegen pestgedrag

Soms speelt de interactie tussen het kind en de ouder een rol. Het gaat daarbij niet zozeer of de ouder het “goed of fout” doet. Elke volwassene heeft tenslotte zelf ook een opvoedgeschiedenis. Aanzienlijke verbeteringen in de relatie tussen ouder en kind zijn te bereiken als de ouder op basis van een versterkt zelfinzicht in zijn kracht gaat staan. Een eigen sessie hypnotherapie in aanvulling op die van het kind kan het resultaat nog beter maken.

Jong volwassenen lijden anno 2018 met regelmaat al aan burnout klachten. De bijna onverzadigbare stroom social-mediaberichten en de snelheid die daarmee gepaard gaat, lijkt voor veel (jonge) mensen roofbouw op hun mentale systeem te doen. Hypnose kan de mindset veranderen en kinderen in hun unieke kracht brengen.

Ik wil graag een afspraak.