Wat is hypnotherapie?

In hypnotherapie wordt een cliënt in een toestand van hypnose begeleid, dus in een vernauwd bewustzijn (men spreekt ook over ‘geconcentreerd bewustzijn’). In het dagelijks leven kennen we ook momenten van dagdromen of staren, een soort trance. Bij hypnose wordt deze situatie opgeroepen en wordt de cliënt dus in een veel diepere trance, hypnose, gebracht.
Alhoewel dat feitelijk geen voorwaarde is, wordt toegewerkt naar een ervaren totale ontspanning. Daardoor daalt de hersenactiviteit fors (waar te nemen met EEG). Het is beslist geen slaap! Als een cliënt in slaap zou vallen, dan zou deze de suggesties en instructies van de therapeut niet meer tot zich nemen. De cliënt is ook niet willoos; integendeel. De hypnotiseur kan nooit tegen de wil van de cliënt iets bereiken, dus deze is feitelijk steeds in controle en regie over zichzelf.
Als de cliënt in een diepere hypnose is, richt de therapeut zich rechtstreeks tot het onderbewuste. Het onderbewuste slaat heel veel informatie op, terwijl het bewuste als het ware wat sluimert.
De kwaliteit van de sessie (en de therapeut!) zit in dit deel van de therapie. Er is nu sprake van een zekere ontvankelijkheid van het onderbewuste. De teksten van de therapeut bevatten diverse metaforen, suggesties en visualisaties waarmee het onderbewuste krachtig aan de slag gaat.
Soms gaat het om het ‘programmeren’ van door de cliënt gewenst gedrag. Maar soms ook om ‘herprogrammeren’ of zelfs ‘deprogrammeren’ van niet gewenst gedrag (lees ook over Neuro Linguistisch Programmeren, NLP).
Het is geen langdurige ontspanningstherapie en het is gericht op een snelle en directe oplossing van een probleem.
Belangrijk is, dat er geen symptoom wordt bestreden vanuit een ‘medisch model’.  De emotionele relatie  wordt drastisch beïnvloed die de cliënt met zichzelf heeft. Hij of zij draagt de kracht en de oplossing al bij zich! Ook belangrijk is dat helder is, dat niet louter het probleem opgelost wordt. Het is van belang ook de onderliggende emotie in controle te krijgen. Als de angst voor iets specifieks is opgelost, maar de angst als dominerende bron niet, kan deze zich in andere vormen gaan uiten.

Ik wil graag een afspraak.
Voor belangstellenden zie  informatiefilmpje.